ZalogujREGULAMIN SCSK ŻURAWIA

 1. Zachowanie poniższych reguł pozwoli nam zapewnić Państwu bezpieczny i spokojny pobyt.
 2. Regulamin SCSK Żurawia obowiązuje od 1 lipca 2020 roku na czas nieokreślony.
 3. Recepcjonista ma prawo odmówić rejestracji Gościa bez podania przyczyny odmowy.
 4. Gość wynajmujący pokój w SCSK Żurawia zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy Recepcja ma prawo odmówić wynajmu pokoju.
 5. Rozpoczęcie pobytu w SCSK Żurawia jest równoznaczne z akceptacją przepisów niniejszego regulaminu.
 6. Opłata za pobyt pobierana jest w trakcie wmeldowania. Istnieje możliwość wystawienia faktury – po uiszczeniu opłaty.
 7. Gość ma obowiązek wypełnić kartę meldunkową, będąca jednocześnie umową cywilnoprawną o świadczenie usług hotelowych pomiędzy obiektem SCSK a Gościem.
 8. Doba w SCSK Żurawia trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego we wszystkie dni tygodnia. Istnieje możliwość przedłużenia doby do umówionej godziny za dodatkową opłatą.
 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 7:00.
 10. Wizyty Gości niezameldowanych możliwe są do godziny 22:00 po tym czasie obowiązuje obowiązek zameldowania i opłacenia pobytu zgodnie z aktualnym cennikiem.

2 §

 1. SCSK Żurawia ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa
 1. Na życzenie gościa SCSK Żurawia świadczy nieodpłatnie usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
 • przechowywanie bagażu
 1. SCSK Żurawia ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej
 2. Obiekt SCSK zobowiązuje się przechować pozostawione przez Gościa przedmioty 30 dni od daty wymeldowania.
 3. Obiekt może odmówić ponownego przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył niniejszy regulamin.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu pozostawionego przez Gościa
 5. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo oraz szkody materialne wyrządzone przez dzieci. 

3 §

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję SCSK Żurawia o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Gość SCSK ŻURAWIA ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych SCSK ŻURAWIA powstałych z jego przyczyny lub z przyczyn leżących po stronie odwiedzających go osób.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój gość zobowiązany jest do wyłączenia urządzeń pobierających prąd i wodę, zamknięcia okien i drzwi oraz pozostawienia klucza w recepcji.

4 §

 1. Zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych oraz gazowych, nie stanowiących wyposażenia hotelowego.
 2. W obiekcie SCSK Żurawia obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i im podobnych na podstawie ustawy z dnia 8.04.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).  Jego naruszenie wiąże się z karą finansową 300 zł, a w przypadku przyjazdu Straży Pożarnej Gość zobowiązany jest o uiszczenie opłaty za jej wezwanie – art. 13.2 ww ustawy.

5 §

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie.
 2. Każda osoba pozostawiająca dane osobowe w obiekcie SCSK Żurawia ma prawo wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27.04.2016 r.

6 §

 1. Obiekt oferuje darmowe połączenie wi-fi.
 2. Obiekt oferuje odpłatny garaż w cenie 50 zł/doba.
 3. Obiekt oferuje darmowy pobyt zwierzętom. Za szkody przez nie spowodowane finansowo odpowiada właściciel.

7 §

 1. Do czasu ogłoszenia przez rząd końca pandemii COVID 19 Gość ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczki poza swoim pokojem . 

 

 

 

 

 

 

 

projektowanie stron www 2fm